Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /DISK2/WWW/klener.cz/www/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14 Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.: Prof. JUDr. Karel Malý
Obsah stránky Levé menu Hledej

Hledání

RSS / Atom

NÁZORY NA MNE

Ivan Moravec

Emília Vášáryová

Viktor Preiss

Ivan Medek

Václav Hudeček

Jiří Hubač

Prof. JUDr. Karel Malý

Vadim Petrov

Michal Prokop

Hana Zagorová

Prof. Ing. Rudolf Zahradník

MÉDIA

Přehled mediálních vystoupení v roce 2012

Zdravotnické noviny 19/2011 - představujeme prof. MUDr. Pavla Klenera, DrSc.

Praktický lékař 7/91, 2011, rozhovor a udělení ceny J.E. Purkyně

Přehled mediálních vystoupení v roce 2011

Přehled mediálních vystoupení v roce 2010

Přehled mediálních vystoupení v roce 2009

Přehled mediálních vystoupení v druhé polovině 2008

Rozhovor z prof. Klenerem v časopisu Šance 2/2008

Přehled mediálních vystoupení v první polovině 2008

Rozhovor v časopisu Reflex 4/2008, 24. 1. 2008

Článek "Nepoddajný měšťan Pavel Klener" v HN

Přehled mediálních vystoupení v druhé polovině 2007

Přehled mediálních vystoupení v první polovině 2007

Potřebujeme změnu způsobu myšlení a kvalitu - Akademický bulletin 3/07

[2006-12] Recenze na novou knihu Vnitřní lékařství

[2006-11] Co čtete, pane profesore?

[2006-09] S osudovou ženou žiju už 35 let

[2006-10-05] Nové laboratoře zkrátí čekání na vyšetření

[2006-09] Listy hlavního města Prahy září 2006

[2006-09-16] Přežije vláda ODS Nový rok? - anketa MF DNES

NOVINKY

2012 Národní cena Česká hlava

2011 cena ČLS

2011 jmenován členem VR Interní grantové agentury MZČR

2011 uděleno nejvyšší vyznamenání ČLS – Medaile J.E. Purkyně

2010 zvolen do Akademického senátu 1. LF UK

Prezident festivalu Festa Academica

Cena primátora hl.města Prahy Pavla Béma

Prezentace nové monografie

Jmenován členem vědecké rady České lékařské komory

Volby do Evropského parlamentu 2009

Slavnostní jubilejní Fischerova přednáška

Poděkování po I. kole senátních voleb

Vydání knihy vzpomínek Jde to i slušně

Zahájení kosultační činnosti od 28. ledna 2008

Odvolání z funkce ředitele ÚHKT

Křest nové knihy

Internetové stránky

Ukončení funkce přednosty 1. interní kliniky VFN

Ministrem Julínkem odvolán z funkce místopředsedy

Cena ministra zdravotnictví za ukončený grant IGA

Prof. JUDr. Karel Malý

S velkým zájmem a potěšením jsem vyslechl zprávu o tom, že prof. Klener kandiduje na místo senátora v Senátu ČR. Měl jsem mimořádnou příležitost sledovat organizační i vědeckou činnost prof. Klenera po řadu let.

Byl totiž prorektorem pro vědu ve vedení Univerzity Karlovy v době, kdy jsem byl jejím rektorem. Během svého působení osvědčil prof. Klener vynikající kvality lidské i odborné: nekompromisně se zasloužil o zvyšování úrovně vědeckých a pedagogických hodností na univerzitě, o rozvoj její vědecké práce a propagaci české vědy v zahraničí. Nebál se nikdy otevřeně sdělovat svá stanoviska, nikdy nepodléhal falešné kolegialitě. Vždy prokazoval mimořádné pracovní výkony, dovedl skvěle skloubit starost o univerzitu se svou vědeckou a pedagogickou prací. Poznal jsem málo tak pracovitých osobností. Jeho autorita ve vědeckém životě doma i v zahraničí je nesporná a založená na mimořádných vědeckých výsledcích.

Soudím, že v jeho osobě, pokud bude zvolen do Senátu ČR, získá český politický život osobnost, která může nepochybně zvýšit jeho prestiž.

Prof. JUDr Dr.h.c. Karel Malý, DrSc. Rektor emeritus Univerzity Karlovy Ředitel Ústavu právních dějin právnické fakulty UK